Tỷ giá: 1¥ = 3,420

Trang chủ |

Thông báo

Thông báo

10/08/2019 - Hải Tàu Logistics - Nhập hàng Trung Quốc

Thông báo cập nhật tỷ giá ngày 10/8/2019

Hải Tàu Logistics cập nhật tỷ giá mới như sau:

 1NDT = 3.430 VNĐ

Áp dụng từ 9h ngày 10/8/2019.

Các đơn hàng lên đơn, đặt cọc, mua hàng trước thời điểm này vẫn giữ nguyên tỷ giá cũ 1NDT=  3.450 VNĐ

Thông báo cập nhật tỷ giá ngày 22/8/2019

Hải Tàu Logistics cập nhật tỷ giá mới như sau:

 1NDT = 3.390 VNĐ

Áp dụng từ 0h ngày 22/8/2019.

Các đơn hàng lên đơn, đặt cọc, mua hàng trước thời điểm này vẫn giữ nguyên tỷ giá cũ 1NDT=  3.430 VNĐ

Thông báo cập nhật tỷ giá ngày 8/11/2019

Hải Tàu Logistics cập nhật tỷ giá mới như sau:

 1NDT = 3.420 VNĐ

Áp dụng từ 0h ngày 8/11/2019.

Các đơn hàng lên đơn, đặt cọc, mua hàng trước thời điểm này vẫn giữ nguyên tỷ giá cũ 1NDT=  3.390 VNĐ

Đánh giá bài viết

Đăng ký tài khoản Cài đặt công cụ Tư vấn qua FB Thông báo mới