Chính sách bảo mật thông tin

  • Hải Tàu Logistics cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin nguồn hàng của Khách hàng. Các hành vi tiết lộ nguồn hàng của một Khách hàng bất kỳ cho đối thủ cạnh tranh từ bất kỳ một nhân sự nào của Hải Tàu là hành vi được nghiêm cấm.
  • Hải Tàu chỉ sử dụng các thông tin lịch sử nhập hàng của Khách hàng vào mục đích nâng cao dịch vụ dành cho chính Khách hàng và các mục đích thống kê tổng quan thị trường của riêng Hải Tàu.

2. Bảo mật thông tin cá nhân

  • Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng đăng ký trên Hải Tàu được bảo mật tuyệt đối. Hải Tàu cam kết chỉ sử dụng thông tin này trong hoạt động giao dịch với Khách hàng và các hoạt động marketing, chăm sóc Khách hàng của riêng Hải Tàu.

3. Chính sách lưu trữ thông tin

  • Hải Tàu sẽ lưu trữ thông tin (đơn hàng, tài chính) của Khách hàng trên hệ thống server của Hải Tàu.
  • Thời gian lưu trữ trực tuyến tối thiểu là 06 tháng kể từ thời điểm phát sinh thông tin. Để đáp ứng hiệu năng của hệ thống, Hải Tàu có thể phải xóa hoặc ẩn các thông tin quá thời gian lưu trữ.
  • Hải Tàu sẽ ghi lại các hành động / thao tác và các nội dung trao đổi của Khách hàng khi truy cập và sử dụng dịch vụ của Hải Tàu nhằm mục đích đảm bảo an toàn và sự rõ ràng của giao dịch, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng.

Xem thêm các chính sách & điều khoản khác khi sử dụng dịch vụ mua hàng Trung Quốc uy tín qua Hải Tàu Logistics. Đọc kĩ các chính sách giúp quý khách hàng sử dụng dịch vụ dễ dàng và hạn chế xảy ra các rủi ro khi chưa đọc kĩ chính sách:

Chính sách mua hàng

Chính sách vận chuyển

Chính sách đổi trả

Danh mục hàng cấm NK