Tỷ giá: 1¥ = 3,645

Giá vận chuyển

Bảng giá vận chuyển áp dụng từ 08/02 tới hết ngày 01/03/2023

HÀNG ORDER Cân nặng(KG) Hà Nội Hồ Chí Minh > 500 kg Liên hệ Liên hệ > 150 – <= 500 19.000 VNĐ 25.000 VNĐ > 90 – <= 150 21.000 VNĐ 27.000 […]

Bảng giá vận chuyển áp dụng từ 22/10/2022 tới 07/02/2023

HÀNG ORDER Cân nặng(KG) Hà Nội Hồ Chí Minh > 500 kg Liên hệ Liên hệ > 150 – <= 500 27.000 VNĐ 31.000 VNĐ > 90 – <= 150 29.000 VNĐ 32.000 […]

Bảng giá vận chuyển áp dụng từ 16/09 tới 21/10/2022

ĐƠN ORDER (Áp dụng từ 16/09/2022 tới 21/10/2022)              Cân nặng ( kg) Hà Nội  Hồ Chí Minh > 500 17.000đ 19.000đ >150 – <=500 23.000đ 27.000đ >90 […]

Bảng giá vận chuyển áp dụng từ 01/09/2022 đến 15/09/2022

HÀNG ORDER Cân nặng(KG) Hà Nội Hồ Chí Minh > 500 kg 17.000 VNĐ 19.000 VNĐ > 150 – <= 500 21.000 VNĐ 25.000 VNĐ > 90 – <= 150 23.000 VNĐ 27.000 […]

Bảng giá vận chuyển áp dụng từ 15/06/2022 đến 31/08/2022

HÀNG ORDER Cân nặng(KG) Hà Nội Hồ Chí Minh > 150 – <= 500 23.000 VNĐ 27.000 VNĐ > 90 – <= 150 25.000 VNĐ 29.000 VNĐ <= 90 27.000 VNĐ 31.000 VNĐ […]

Bảng giá từ 18h ngày 08/06/2022 tới ngày 15/06/2022

HÀNG ORDER Cân nặng(KG) Hà Nội Hồ Chí Minh > 150 – <= 500 32.000 VNĐ 35.000 VNĐ > 90 – <= 150 33.000 VNĐ 36.000 VNĐ <= 90 34.000 VNĐ 37.000 VNĐ […]

Bảng giá vận chuyển từ ngày 06/06 tới 18h ngày 08/06/2022

HÀNG ORDER Cân nặng(KG) Hà Nội Hồ Chí Minh > 150 – <= 500 21.000 VNĐ 25.000 VNĐ > 90 – <= 150 23.000 VNĐ 27.000 VNĐ <= 90 25.000 VNĐ 29.000 VNĐ […]

Bảng giá vận chuyển từ ngày 25/04 tới ngày 06/06/2022

ĐƠN ORDER Cân nặng(KG) Hà Nội Hồ Chí Minh > 150 – <= 500 32.000 VNĐ 35.000 VNĐ > 90 – <= 150 33.000 VNĐ 36.000 VNĐ <= 90 34.000 VNĐ 37.000 VNĐ […]

Giá vận chuyển cho các đơn hàng trước ngày 25/04/2022

Các Đơn hàng đã giao dịch thanh toán từ trước ngày 25/04/2022 Haitau xin phép tăng giá để được cho hàng về như sau: – Hàng về kho HN: đồng giá 33.000VNĐ/kg. – […]

Đăng ký tài khoản Cài đặt công cụ Tư vấn qua FB Thông báo mới