Tỷ giá: 1¥ = 3,590

Trang chủ | Giá vận chuyển |

Giá vận chuyển cho các đơn hàng trước ngày 25/04/2022

Giá vận chuyển cho các đơn hàng trước ngày 25/04/2022

14/06/2022 - Hải Tàu Logistics - Nhập hàng Trung Quốc

Các Đơn hàng đã giao dịch thanh toán từ trước ngày 25/04/2022 Haitau xin phép tăng giá để được cho hàng về như sau:

– Hàng về kho HN: đồng giá 33.000VNĐ/kg.

– Hàng về kho HCM: đồng giá 36.000VNĐ/kg.

Bài viết thuộc Tag: - tại chuyên mục: Giá vận chuyển

Admin Hải Tàu Logistics

Admin Hải Tàu Logistics

  • Bình luận

Bình luận

Đăng ký tài khoản Cài đặt công cụ Tư vấn qua FB Thông báo mới