Tỷ giá: 1¥ = 3,720

Giá vận chuyển

Bảng giá vận chuyển áp dụng từ 01/09/2022 đến 15/09/2022

HÀNG ORDER Cân nặng(KG) Hà Nội Hồ Chí Minh > 500 kg 17.000 VNĐ 19.000 VNĐ > 150 – <= 500 21.000 VNĐ 25.000 VNĐ > 90 – <= 150 […]

Bảng giá vận chuyển áp dụng từ 15/06/2022 đến 31/08/2022

HÀNG ORDER Cân nặng(KG) Hà Nội Hồ Chí Minh > 150 – <= 500 23.000 VNĐ 27.000 VNĐ > 90 – <= 150 25.000 VNĐ 29.000 VNĐ <= 90 27.000 […]

Bảng giá từ 18h ngày 08/06/2022 tới ngày 15/06/2022

HÀNG ORDER Cân nặng(KG) Hà Nội Hồ Chí Minh > 150 – <= 500 32.000 VNĐ 35.000 VNĐ > 90 – <= 150 33.000 VNĐ 36.000 VNĐ <= 90 34.000 […]

Bảng giá vận chuyển từ ngày 06/06/2022 tới 18h ngày 08/06/2022

HÀNG ORDER Cân nặng(KG) Hà Nội Hồ Chí Minh > 150 – <= 500 21.000 VNĐ 25.000 VNĐ > 90 – <= 150 23.000 VNĐ 27.000 VNĐ <= 90 25.000 […]

Bảng giá vận chuyển từ ngày 25/04/2022 tới ngày 06/06/2022

ĐƠN ORDER Cân nặng(KG) Hà Nội Hồ Chí Minh > 150 – <= 500 32.000 VNĐ 35.000 VNĐ > 90 – <= 150 33.000 VNĐ 36.000 VNĐ <= 90 34.000 […]

Giá vận chuyển cho các đơn hàng trước ngày 25/04/2022

Các Đơn hàng đã giao dịch thanh toán từ trước ngày 25/04/2022 Haitau xin phép tăng giá để được cho hàng về như sau: – Hàng về kho HN: đồng […]

Đăng ký tài khoản Cài đặt công cụ Tư vấn qua FB Thông báo mới