Tỷ giá: 1¥ = 3,480

Trang chủ | Tin tức | ✅ Tin tức |

Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2018

Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2018

08/02/2019 - Diệu Ái - haitau.vn

1 Tình hình chung

Theo thống kê của Tổng cục Hải Quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta đạt 480.17 tỷ USD trong năm 2018. Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 243.48 tỷ USD tăng 13.2% và trị giá nhập khẩu đạt 236.69 tỷ USD, tăng 11.1% so với năm 2017.

Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 313.21 tỷ USD, tăng 11.7% so với năm 2017. Còn trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 166,96 tỷ USD, tăng 13% so với năm 2017.

Tính chung, cán cân thương mại của Việt Nam trong năm 2018 đạt mức thặng dư 6,8 tỷ USD, cao gấp 3,2 lần mức thặng dư của năm 2017.

Kim ngạch, tốc độ tăng xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại giai đoạn 2011-2018

Kim ngạch, tốc độ tăng xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại giai đoạn 2011-2018

2 Thị trường xuất nhập khẩu

Dưới đây là bảng kim ngạch xuất nhập khẩu theo châu lục và một số thị trường lớn trong năm 2018.

Thị trường Xuất khẩu Nhập khẩu
Kim ngạch
(Tỷ USD)
 So với năm 2017 (%)  Tỷ trọng (%) Kim ngạch
(Tỷ USD)
 So với năm 2017 (%)  Tỷ trọng (%)
Châu Á      131,36        16,15        53,95         190,04          9,14        80,29  
ASEAN        24,52      13,76     10,07        31,77      12,23     13,42
Trung Quốc        41,27      16,56     16,95        65,44      11,68     27,65
Hàn Quốc        18,20      22,85       7,48        47,50        1,14     20,07
Nhật Bản        18,85      11,82       7,74        19,01      11,98       8,03
Châu Âu        46,30          7,68        19,01           17,81        18,65          7,53  
EU(28)        41,88        9,42     17,20        13,89      13,95       5,87
Châu Đại Dương          4,90        21,05          2,01              4,41        17,10          1,86  
Châu Mỹ        58,04        10,95        23,84           20,33        26,66          8,59  
Hoa Kỳ        47,53      14,27     19,52        12,75      36,42       5,39
Châu Phi          2,88          8,18          1,18             4,10          1,14          1,73  
Tổng      243,48        13,19      100,00         236,69        11,12      100,00  

Tổng trị giá trao đổi hàng hóa của Việt Nam với khu vực châu Á trong năm 2018 đạt 321.4 tỷ USD, tăng 11.9% so với  năm 2017 và là châu lục chiếm tỷ trọng cao nhất (66.9%) trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các nước thuộc châu Mỹ đạt 78,37 tỷ USD, tăng 14,6%; với châu Âu đạt 64,11 tỷ USD, tăng 10,5%; châu Đại Dương đạt 9,31 tỷ USD, tăng 19,1%; châu Phi đạt 6,98 tỷ USD, tăng 3,9% so với năm 2017.

Từ bảng thống kê của Tổng cục Hải Quan, Trung Quốc đang là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta. Kim Ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 65.44 tỷ USD, tăng 11.68% so với năm 2017.

3 Tình hình xuất khẩu

Năm 2018, trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 243,48 tỷ USD, tăng 13,2%, tương ứng tăng 28,37 tỷ USD so với  năm trước. Tình hình xuất khẩu của nước ta trong năm 2018 có sự tăng tưởng hơn so với năm 2017 được thể hiện dưới 10 nhóm hàng xuất khẩu chính bao gồm: hàng dệt may; điện thoại và linh kiện; máy tính/sản phẩm điện tử và các linh kiện; giày dép, máy quay/máy ảnh và linh kiện; sắt thép; gỗ và các sản phẩm gỗ; Phương tiện vận tải và phụ tùng; sản phẩm từ thép… Thể hiện qua biểu đồ dưới đây.

Tình hình xuất khẩu qua 10 nhóm hàng chủ yếu

Tình hình xuất khẩu qua 10 nhóm hàng chủ yếu

4 Tình hình nhập khẩu

Tình hình nhập khẩu năm 2018 cả nước đạt 236,69 tỷ USD, tăng 11,1% so với năm trước. Các mặt hàng tăng chủ yếu là: máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 4,42 tỷ USD, dầu thô tăng 2,27 tỷ USD, chất dẻo nguyên liệu tăng 1,48 tỷ USD, vải các loại và kim loại thường khác tăng 1,39 tỷ, hóa chất tăng 1,04 tỷ USD… so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình nhập khẩu của nước ta trong năm 2018

Tình hình nhập khẩu của nước ta trong năm 2018

Trên đây là tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2018 theo Tổng Cục Hải Quan Việt Nam.  Tại kì họp thứ 6, khóa XIV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Chính Phủ về các chỉ tiêu kinh tế – xã hội trong năm 2019, với dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm 2019 sẽ tăng 7-8%, tỉ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%. Tuy nhiên, đánh giá về các chỉ tiêu xuất  nhập khẩu năm 2019 nhiều ý kiến cho rằng đây là chỉ tiêu tương đối khiêm tốn, Việt Nam có đủ dư địa để đạt được và có thể đạt mức cao hơn so với chỉ tiêu đề ra nếu Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp cùng có những bước đi và các giải pháp mang tính đột phá.

Nguồn: Thống kê bởi Tổng cục Hải Quan Việt Nam

 

Diệu Ái

4 năm kinh nghiệm tư vấn tìm kiếm nguồn hàng QC!

  • Bình luận
  • Bình luận bằng Facebook

Bình luận

Đăng ký tài khoản Cài đặt công cụ Tư vấn qua FB Thông báo mới