Tỷ giá: 1¥ = 3,590

Trang chủ | Giá vận chuyển |

Bảng giá vận chuyển từ ngày 25/04/2022 tới ngày 06/06/2022

Bảng giá vận chuyển từ ngày 25/04/2022 tới ngày 06/06/2022

14/06/2022 - Hải Tàu Logistics - Nhập hàng Trung Quốc

ĐƠN ORDER

Cân nặng(KG) Hà Nội Hồ Chí Minh
> 150 – <= 500 32.000 VNĐ 35.000 VNĐ
> 90 – <= 150 33.000 VNĐ 36.000 VNĐ
<= 90 34.000 VNĐ 37.000 VNĐ
Trên 500 kg Liên hệ Liên hệ
Hàng khó vận chuyển 39.000 VNĐ 42.000 VNĐ
Thời gian 10 –> 15 ngày tính từ khi hàng về kho TQ 12 –> 18 ngày tính từ khi hàng về kho TQ

SHIP HỘ

Cân nặng(KG) Hà Nội Hồ Chí Minh
>150 – <=500 33.000 VNĐ 36.000 VNĐ
>90 – <=150 34.000 VNĐ 37.000 VNĐ
>20 – <=90 35.000 VNĐ 38.000 VNĐ
>500 Liên hệ 45.000 VNĐ
Thời gian 10 –>15 ngày tính từ khi hàng về kho TQ 12 –>18 ngày tính từ khi hàng về kho TQ

Bài viết thuộc Tag: - tại chuyên mục: Giá vận chuyển

Admin Hải Tàu Logistics

Admin Hải Tàu Logistics

  • Bình luận

Bình luận

Đăng ký tài khoản Cài đặt công cụ Tư vấn qua FB Thông báo mới