Tỷ giá: 1¥ = 3,590

Trang chủ | Giá vận chuyển |

Bảng giá vận chuyển áp dụng từ 22/10/2022 tới 07/02/2023

Bảng giá vận chuyển áp dụng từ 22/10/2022 tới 07/02/2023

07/02/2023 - Hải Tàu Logistics - Nhập hàng Trung Quốc

HÀNG ORDER

Cân nặng(KG) Hà Nội Hồ Chí Minh
> 500 kg Liên hệ Liên hệ
> 150 – <= 500 27.000 VNĐ 31.000 VNĐ
> 90 – <= 150 29.000 VNĐ 32.000 VNĐ
<= 90 31.000 VNĐ 33.000 VNĐ
Thời gian 7 –> 10 ngày tính từ khi hàng về kho TQ 10 –> 15 ngày tính từ khi hàng về kho TQ

 

SHIP HỘ

Cân nặng(KG) Hà Nội Hồ Chí Minh
> 150 – <= 500 29.000 VNĐ 32.000 VNĐ
> 90 – <= 150 31.000 VNĐ 34.000 VNĐ
> 20 – <= 90 33.000 VNĐ 36.000 VNĐ
> 500 Liên hệ Liên hệ
Thời gian 7 –> 10 ngày tính từ khi hàng về kho TQ 10 –> 15 ngày tính từ khi hàng về kho TQ

Bài viết thuộc Tag: - tại chuyên mục: Giá vận chuyển

Admin Hải Tàu Logistics

Admin Hải Tàu Logistics

  • Bình luận

Bình luận

Đăng ký tài khoản Cài đặt công cụ Tư vấn qua FB Thông báo mới