Tỷ giá: 1¥ = 3,590

Trang chủ | Giá vận chuyển |

Bảng giá vận chuyển áp dụng từ 16/09/2022 tới 21/10/2022

Bảng giá vận chuyển áp dụng từ 16/09/2022 tới 21/10/2022

24/10/2022 - Hải Tàu Logistics - Nhập hàng Trung Quốc

ĐƠN ORDER (Áp dụng từ 16/09/2022 tới 21/10/2022)

             Cân nặng ( kg) Hà Nội  Hồ Chí Minh
> 500 17.000đ 19.000đ
>150 – <=500 23.000đ 27.000đ
>90 – <=150 25.000đ 29.000đ
<=90 27.000đ 31.000đ
                     Thời gian 7 –> 10 ngày tính từ khi hàng về kho TQ 10 –> 15 ngày tính từ khi hàng về kho TQ

VẬN CHUYỂN HỘ (Áp dụng từ 16/09/2022 tới 19/10/2022)

Cân nặng (Kg) Hà Nội Hồ Chí Minh
>150 – <=500 27.000vnđ 29.000vnđ
>90 – <=150 28.000vnđ 30.000vnđ
>20 – <=90 29.000vnđ 32.000vnđ
>500 Liên hệ Liên hệ
Thời gian  7 –> 10 ngày tính từ khi hàng về kho TQ 10 –> 15 ngày tính từ khi hàng về kho TQ

Bài viết thuộc Tag: - tại chuyên mục: Giá vận chuyển

Admin Hải Tàu Logistics

Admin Hải Tàu Logistics

  • Bình luận

Bình luận

Đăng ký tài khoản Cài đặt công cụ Tư vấn qua FB Thông báo mới